Mindray DC-70 X-Insight | Ecograf Doppler color

Mindray DC-70 X-Insight | Ecograf Doppler color

  • Descriere

Descriere

Mindray DC-70 X-Insight

Mindray DC-70 X-Insight este un ecograf Doppler color performant.

Caracteristici Mindray DC-70 X-Insight

Nivel de performanta: Performant

Dimensiune ecran: 21.5″

Dimensiune ecran tactil: 13.3” ultra-subtire cu ajustare a unghiului de vizualizare

Moduri de lucru: B, C, M, PW, CW, Power (DirPower), TDI, CM (Color M), 4D pentru ecograful Mindray DC-70 X-Insight

Tipul sondelor: Single Crystal Convex, Single Crystal Phased Array, Matriceal Linear, Phased array, convex, Linear, endocavitar, Single Crystal convex volumetric, endo-cavitara volumetrica

Plaja de frecvente: 1 – 20 MHz

Ergonomie: ecograf stationar

Tehnilogii inovative ale ecografului Mindray DC-70 X-Insight:

Hyaline

Vizualizare superba care îmbunătățeste rezoluția detaliilor, precum și realismul anatomic. Hyaline este o noua metoda de redare care aplică în mod dinamic transparența structurilor prezentate pentru o viziune mai cuprinzătoare asupra anatomiei, prin urmare, arătând mai bine anatomia internă din interiorul unui volum cu suprafața solida.

 

Smart Planes CNS

Denumita si 5D, Smart Planes CNS este o soluție ușor de utilizat pentru a îmbunătăți si automatiza fluxul dumneavoastra de lucru. Pe un ecograf Doppler color, cu un simplu faceți clic pe butonul 3D al imaginii capului fetal si sunt obținute imediat cu o precizie ridicată: planurile de scanare standard CNS (MSP, TCP, TTP și TVP) și o serie de măsurători anatomice corelate (BPD, HC, OFD, TCD, CM și LVW), care reduc timpul la aproximativ 90 de secunde pe examinare.

Smart Face

Oferă o optimizare rapidă și inteligentă pentru fața fetală cu o simplă operare cu o singură atingere. Îndepărtează imediat ocluziile, cum ar fi cordonul, placenta, uterul și extremitățile, în datele de volum și elimină informațiile de zgomot nedorite, astfel încât în cele din urmă generează o viziune optimă asupra fetei fetale cu mai multă simplitate.

 

HR Flow

Mindray DC-70 X-Insight foloseste aceasta tehnologie inovatoare care este proiectată pentru a vizualiza profilurile vaselor și procese complexe de flux

Smart Track

Oferă o optimizare rapidă și inteligentă pe un ecograf Doppler color pentru imagistica vasculară prin simpla operare cu o singură atingere. Acesta poate optimiza spectrul Doppler-ului color, power și PW prin auto-urmărire și reducerea timpului necesar. Prin urmare, fluxul de lucru al examenului vascular este simplificat printr-o afisare optimă

Auto EF

Auto EF este o modalitate inteligentă a ecografului Mindray DC-70 X-Insight de a analiza secventele 2D pentru a recunoaște automat cadrele diastolice și sistolice și a scoate o serie de măsurători pentru a evalua funcția ventriculului stâng pentru o productivitate mai mare, cum ar fi EDV / ESV / EF.

Imagine de contrast UWN+CEUS

Mindray DC-70 X-Insight foloseste tehnologia, patentata Mindray, pentru a permite detectarea si utilizarea semnalelor armonice si fundamentale non-liniare, generand imagini cu imbunatatiri semnificative pe un ecograf Doppler color:

  • Sensibilitate mare la semnal de contrast minor
  • Durata mai mare de viata a agentului la MI mai mic

LVO Contrast – Contrastul opacitatii ventricolului stang

Pe u ecograf Doppler color, LVO Contrast, prezinta schimbarea structurală și funcțională a ventriculului stâng cu o durată mai lungă a agentului de contrast și o sensibilitate mai mare prin tehnologia UWN +

Avantajele ecografului Mindray DC-70 X-Insight:

Top în clasa 3D / 4D cu sonde volumetrice mono-cristal și software-ul Hyaline, pentru randarea realista a tesuturilor
Cea mai bună imagine din clasa sa de pret atât în ceea ce privește penetrarea, cât și rezoluția pe un ecograf Doppler color
Masuratori automate imediate prin Smart Planes CNS și Smart Face pe aparatul Mindray DC-70 X-Insight
Cel mai mare monitor Full HD (21,5 “/23,8”) și ecran tactil ultra-subțire (13,3 “)

 

Inapoi la ecografe Doppler color

Catre pagina producatorului

<2h-m-8data-tc:aobw.pngdeutajoase | Ge0" data-produgw" arihwlass= /a>rc2aria-laEPe9eue.ro/eticheee „MindgP/ avanar mg-br_ndray" />>plor tabletaE/ avdget_pngdDc5aosipe_sipchag-clc}il=logpler-8lass="tag-clouesE="nofro/etson-ppler | Ecografe pret avantajos"> <2h-m-8data-tc:aobw.pngdeutajoase | Ge0" data-produgw" arihwlass= | Gejoas.strong> L -pgpler-8lassr/a>rc2aria-laEPe9eue.ro/tinsa ()">Ecografe portabtaalpid="1031" d nt/uploads/2,oaset="4 pret avantajtag-e Doppler | EcograS1687L -peueftin ue9eon-14" styleecript type='tgx149ze: 18.eafe.ro/g>
s4g-"g://mbnant-searar-r(,0x600-e1539ityleec4itiproref="https://www.ecografe.ro/eticheta-produs/ecografe-portabile-preturi/"esition-12" style="font-sizon-12" style="font-sizon-12" style="font-sizon-12" style="font-sizon-12" style="fr-r(,0x600-e1539ityleecyleezon-12" style="fr-r(,0xet="4 ppp7t-12" style="fr-r(,0xet="4 p-0-x >Politicale="fr-r(,0xhone> office@ecografe.rtyle="font-sizon-12" style="font-sizon-12" style="fonteturi/"esse-labesition-12" style="font-sizon/"esse-labe le="fr-r(,0x/"e style="font-sizon/"es> Politicale="graoapperle="sobw.pngafe>Prer_n office@ecogyle="font-sizon/"eset="4 ppp7yle="font-sizon/"esasserle="f Politicale="graoapperle="sobw.pngafe>Prer_ Politicale="graoapperle="sobw.pngafe>Prer_e.4nong>da- Eco" ar-gplong>e.Dplong>d">i966-15s /* */ nt-se"> e":"500","an9urse_speed_n-pp":"500","eackground":"#fff","elass=":"#444","elass=_be :false,graS168_1(,9 eofol:false,graS168_3(,9 e":ia-l,"notify_an9urse_n-pp":false,gnotify_ype_id":"#ap-marker">i!_89riztionl":",gnotify_porm">i!_9" afe l":"t avant,"o;Mollsti stii!":"1ow">C,"pre ":"#000","n-pp_bece_yn":false,gn-pp_bece":"1ow00","afe9eug_be :false,gas(ajtag-:false,gajtag_600-r-8c:ia-l,"ean_s4g-eug_pre ":"",""nofro/ean_as":"ta_cart,gajtag_n-ppler |_porm">i!":"t avan-,glink-97 orm">i!":": 20.}'; n/* */tagthumbnant-searate de"pre „Mind">var c = aalpid=".etic.e addNameplerc = c.reer-ce(/id="contact-no-js/, 'id="contact-jsoppleraalpid=".etic.e addName = c;tagthumbnant-searate despre „Mindra/* */ var wpcf7 = {"ap:aobw.png":{"roo ":" /> rc5a/div>\_tagjson\/ag-cloudoapp-7\/v1>,gname66-ce":"ag-cloudoapp-7\/v1>},""a.hed":"1>}; var wc_ass="fa fa-pcogrms = {"ajax_url":"\_tagne>in\/ne>in-ajax.php>,glc_ajax_url":"\_?wc-ajax=%%endpoint%%>,gi18!_9153a fa-":"Vezploa\u0219ul",""fa-purl":" /> rc5a/div>\_"fa-\/>,gisa fa-":"",""fa-predira> saft"g:ass":"no>}; var wc_s.pnlgrafe-4d-pcogrms = {"i18!_requirad_rateug_pre ":"V\u0103 rug\u0103m sela> a\u021b5pt;not\u0103",g <9153arateug_requirad":"yes",gflexsli/spa:{"rtl :false,gan9urs>i!":"sli/s","nmoo hHa hrec:ia-l,"dira> >i!Nav :false,gag-cMolNav :"rt_read_ms",gsli/sn-pp":false,gan9urs>i!Speed":500,gan9urs>i!Loog-:false,gato:oOneSli/s":false},"zoom_enong>da:"","zoom_o typeg":[],gahotoswipe_enong>da:"","ahotoswipe_o typeg":{gn-areEl :false,gtii!Durrs>i!":0,gn-ppAn9urs>i!Durrs>i!":0},gflexsli/sp_enong>da:""}; var wrodus/ecograogrms = {"ajax_url":"\_tagne>in\/ne>in-ajax.php>,glc_ajax_url":"\_?wc-ajax=%%endpoint%%>}; var wc_"fa-pfragid="spcogrms = {"ajax_url":"\_tagne>in\/ne>in-ajax.php>,glc_ajax_url":"\_?wc-ajax=%%endpoint%%>,g"fa-phash_key":"wc_"fa-phash_a27d32ff775a448cb2e95b4c26ff91e4","fragid="_name":"wc_fragid="spa27d32ff775a448cb2e95b4c26ff91e4","request_timeout":"5000>}; var _wpUtilaobw.png = {"ajax":{gurl":"\_tagne>in\/ne>in-ajax.php>}}; var wc_ass="fa fa-pvlass">i!_cogrms = {"lc_ajax_url":"\_?wc-ajax=%%endpoint%%>,gi18!_no_urscheug_vlass">i!s_pre ":"Regret, nu s-a8/03nt/ut niciui\u021b5a ta. Te rog alegept;alt\u0103loambina\u021b5e.>,gi18!_make_a_sela> >i!_pre ":"Te rog sela> eaz\u0103lo\u00e2teva op\u021b5uni pd="ruEa-l ad\u0103uga \u00eenloa\u0219ul t\u0103u.>,gi18!_ugrad_mong>_pre ":"Ne pajosr\u0103u, -cest}; var js(ajr"favars = {"rtl :"","ajax_url":" /> rc5a/div>\_tagne>in\/ne>in-ajax.php>,gchange_Pnoap:"1>,0-syage"><_)=7><_)=7> ,0n-pp_safekya> a:"1>,0n-pp_safekya> Prer:"1>,0ajax_e:5psp_url":"\_\>rc5a/div>\_taget="4 p\f-doppl\er pro\//div>l\eajax-e:5psp@2x.gif>,g"fus/eco_ajax":"","ardctfltr_ajax":"","n-pp_>ini fa-":"0",gsli/sr_loog-:"1>,0nli/sr_autopr-8c:"1>,0nli/sr_autoha hrec:"1>,0nli/sr_speed":"5000>,0nli/sr_nav :">,0nli/sr_nav_899" ":"1>,0nli/sr_margie :">,0nli/sr_dotsc:"1>,0nli/sr_an9urseie :">,0nli/sr_an9urseout":"","arag-linkt_resa ount":"4","arag-linzoom":"0",garag-linzoom_fe>Prer:"1>,0ng>Phone:div>(ajtag-:"1>,0zoom_te d":": ns>,0zoom_s;Moll :"1>,0zoom_: ns_, htp:"200>,0zoom_: ns_,ha d":"sqww.e>,0zoom_-syage"_: ns :"1>,0zoom_: ns_elass=":"1>,0zoom_elass=_le="f":"#888888>,0zoom_elass=":"4","s;Meen_lgp:"1160>,0mfpa ounts=":"%curr% of %toonl%>,0mfpaimg_err"f":" Mindray\"%url%\">TheGarane<\pper ould;not be e:5psd.>,0mfpaajax_err"f":" Mindray\"%url%\">TheGet="4 p<\pper ould;not be e:5psd.>,0ajtag_ti}; /* */tagthumbnant-searate despre „Mindrafe="" /> rc5a/div>f09a86f3ograf=l'gT"htte mypt;-- This="Eco is=o tym htd with Phil S.pnlgton's WP SEO S"ructurad Datai!/ld+json">{ n "@sPosie ": iti<3sips.hema.org", n "@te d": "MedicalBus.pess", n "/div><: iti<3roduct_sku="" aria-label="Citește mai mul5/08/fav11cog95, n "raf DRange<: i10 | 20.000 eur5, n "f="hcloud-: i+40-72 Dopp-4585, n "assm">i!alTe d": [ n n "ti<3roduen.wikipedia.org/wiki/Health fae_inanstry5, n n "ti<3roduen.wikipedia.org/wiki/Medical_d<91ce", n n "ti<3roduen.wikipedia.org/wiki/Medical_ea
i!": "Imntajom siegpl3ntbuim eu exclus.vfe porku="" arlf("ichee .5, n "nk-1.pn8.5pt": "Mo-Th 0pple-17:00>, n "geap: { n n "@te d": "GeoCircle", n n "geaMidpointp: { n n n "@te d": "GeoCodrdinates", n n n "Pf >tu/s": null, n n n "Pong>tu/s": null n n }, n n "geaRg-eut": 50 n }, n gurl": iti<3roduct_sku="" aria->, n "ag-clouPointp: { n n "@te d": "Cg-clouPointp, n n "f="hcloud-: i+40-72 Dopp-4585, n n "ag-clouTe d": s="widg" ti0-e1ce", n n "e/eti": sppler-ci-cMoia->, n n "ag-clouOar>i!": "TollFMee>, n n "w.ecS0-eed": [ n n n "RO" n n ], n n "wad_mong>Languiv><: [ n n n "Epnlish", n n n "Roman9an" n n ] n }, n gae: 18.p: { n n "@te d": "Posonlze: 18.>, n n "we: 18.Countcog: "Roman9a>, n n "we: 18.Locgrafog: "heta-prod>, n n "we: 18.Reg>i!": "fe.ro/. 3>, n n "posonlCo/s": "030982>, n n "-12"etAe: 18.p: "Bd. O.">EcogrNf 4d i!/ld+json">{ n "@sPosie ": iti<3sips.hema.org", n "@te d": "Pg>Phon", n "name": "/ecografe-p7rformante/color/ecogra-14" style="f", n "/div><: iti<3roduct_sku="" aria-label="Citește mai multe mai 7ulte despre din-fstro„Mlte 319478Mind5, n "/sn-sear>i!": "/ecografe-p7rformante/cowww.eui
t;-- P300-e153ce=o tym htd by W3 Toonl Ca.he. Learn >Phons/ P>